Gameplay

Dolia

Trang phục

Kỹ năng

Linh lực biển sâu

Dolia hóa thành mỹ nhân ngư khi di chuyển ở địa hình hoặc môi trường nước. Tốc độ di chuyển của Dolia sẽ giảm, nhưng được hồi phục máu và năng lượng đồng thời đòn đánh gây sát thương diện rộng.
Khả năng hồi phục của Dolia được thay thế bởi Linh lực biển sâu, cho phép cô thiết lập khế ước với một đồng minh. Khi sử dụng hồi phục, cô nàng sẽ ưu tiên cho đồng minh được lập khế ước.

Hải dương hoan ca

Dolia tung 4 đợt sóng âm thanh, gây sát thương và làm chậm mục tiêu. Đợt sóng cuối tạo ra tiếng vang, gây sát thương lên kẻ địch chạm vào đồng thời đợt sóng cuối đánh bật tướng địch khi sử dụng ở dưới nước.

Hồi thiên thủy thuật

Dolia nhảy lên không trung và biến thành tiên cá. Khi tiếp đất gần đồng minh mà ở trên đất liền, cô tạo một hồ nước giúp hồi máu mỗi giây. Đồng minh ở trong hồ nước do Dolia tạo ra cũng được hồi máu và năng lượng như Dolia. Nếu tung chiêu trong khu vực địa hình có nước hoặc nhảy vào hồ nước do cô tạo ra, thời gian hồi chiêu này của Dolia sẽ giảm 30%. Hồ nước của Dolia sẽ biến mất sau 4 giây sau khi cô rời khỏi nó.

Tiên cá thánh ca

Kích hoạt - Tiên cá thánh ca: Sau khi sử dụng chiêu, chiêu có thời gian hồi chiêu lâu nhất hiện tại của một đồng minh trong phạm vi sẽ được làm mới đồng thời cô cũng sẽ nhận được hiệu ứng làm mới chiêu đang hồi lâu nhất. Tiên cá thánh ca ưu tiên cho đồng minh được liên kết.

Nội tại - Linh lực biển sâu: Dolia thiết lập khế ước với đồng đội được chọn. Khi đồng đội lập khế ước ở gần Dolia, Tiên cá thánh ca sẽ ưu tiên làm mới thời gian hồi chiêu cho đồng đội này