Gameplay

Teeri

Teeri Tiểu kì lân

Teeri Thuyền trưởng song luân

Teeri Ốc quế ngọt ngào

Trang phục

Kỹ năng

Thần khí song luân

Đánh thường và tung chiêu trúng mục tiêu địch khiến Teeri tăng năng lượng. Đạt 100 năng lượng, Teeri sẽ được cường hóa gây thêm sát thương và không tiêu hao số lần đánh thường, kéo dài 3 giây.

Quang minh luân

Teeri bắn mục tiêu trong phạm vi chỉ định. Mỗi viên đạn gây sát thương và găm dấu ấn lên mục tiêu và khiến chúng bị làm chậm.

Xuyên tâm luân

Tăng tốc và nhận số lần đánh thường cường hóa xuyên thấu qua nhiều mục tiêu. Nếu trúng 2 mục tiêu thì dấu ấn làm chậm sẽ chuyển cho mục tiêu sau.

Liên hoàn luân

Tung Thần Khí Song LUân theo quỹ đạo chỉ định. Mỗi lần trúng tướng địch, thần khí sẽ bay thêm rồi quay về gây sát thương cho các mục tiêu trên đường bay và khiến chúng lộ diện.