Gameplay

Omega

Omega Người máy xanh

Omega Cỗ Máy Siêu Tốc

Omega Hộ vệ ba bích

Trang phục

Kỹ năng

Chế độ phá hoại

Nội tại: Các kĩ năng của Omega gây sát thương chuẩn lên công trình

Chế độ xung phong

Sau khi kích hoạt, Omega tạo khiên chắn hấp thụ sát thương và tăng tốc chạy trong 3 giây. Đòn đánh thường tiếp theo của hắn sẽ gây thêm sát thương vật lý và hất tung mục tiêu cùng nạn nhân lân cận.

Chế độ nghiền nát

Omega xông tới những kẻ thù trong phạm vi, gây sát thương vật lý và làm choáng chúng.

Chế độ huỷ diệt

Omega mở rộng hai cánh tay, liên tục tấn công những kẻ thù gần đó và gây sát thương vật lý mỗi lượt đồng thời đẩy lui chúng.