Gameplay

Capheny

Capheny Hầu gái

Capheny Thần tượng âm nhạc

Capheny Kimono

Capheny Toán Hóa Sinh

Capheny Phi hành gia

Capheny Tử đinh hương

Capheny Quân Nhạc Mildar

Capheny Harley Quinn

Capheny Siêu cấp tin tặc

Capheny S-Quang Vinh

Capheny Vua trò chơi

Trang phục

Kỹ năng

Pháo tự động

Nội tại: Khẩu pháo tự động siêu tối tân "Đệ tứ" cho phép Capheny có thể vừa di chuyển vừa tấn công, chưa hết nó còn sở hữu 2 cơ chế bắn: "Đại liên" và "Đại bác", bù lại Capheny gây giảm sát thương lên quái rừng (tăng dần trở lại bình thường theo cấp tướng). Ngoài ra tất cả tốc đánh nhận từ trang bị sẽ được chuyển hóa sang công vật lý.

Đại bác / Đại liên

Đại bác: Capheny tăng tầm đánh, tiêu hao năng lượng mỗi lần tấn công (tự động chuyển về Đại liên khi hết năng lượng) và bắn xuyên mục tiêu, gây sát thương vật lý. Ngoài ra do súng nặng, và sức giật cao nên Capheny bị giảm tốc chạy.
Đại liên: Capheny được hồi năng lượng, càng nhiều nếu tấn công lên kẻ địch. Cô nàng sẽ bắn hai viên liên tục, gây sát thương vật lý.

Pha phản lực / Pha động lực

Pha phản lực: Capheny lướt về phía trước và làm mới hoạt ảnh tấn công. Đồng thời, mỗi đòn đánh của cô sẽ tạo bùa chí mạng tăng tỷ lệ chí mạng, cộng dồn 10 lần. Xuất hiện ở trạng thái Đại bác.
Pha động lực: Capheny xoá hiệu ứng làm chậm đang chịu, tăng tốc chạy, đồng thời nhận bùa xuyên giáp, cộng dồn 10 lần. Xuất hiện ở trạng thái Đại liên, Bùa xuyên giáp và bùa chí mạng sẽ chuyển hoá toàn bộ thành bùa tương ứng khi Capheny đổi dạng súng

Mưa liên thanh

Capheny xả 15 đợt mưa đạn liên tục theo hình nón phía trước gây sát thương vật lý. Kẻ địch trúng chiêu sẽ bị giảm giáp; hiệu ứng có cộng dồn. Suốt thời gian này Capheny vẫn có thể di chuyển, bù lại bị giảm tốc chạy.