Gameplay

Wiro

Trang phục

Kỹ năng

Dấu ấn 212

Nội tại: Wiro cường hoá cả giáp vật lý lẫn giáp phép (vô hiệu hoá khi chiêu đang hồi). Khi Wiro nhận sát thương chí tử, anh không chết mà được hồi 60% máu. Đổi lại, trong 4.5 giây Wiro sẽ miễn nhiễm khống chế, nhưng không thể hành động và bị giảm 25% cả hai loại giáp. Đồng thời, sẽ có 3 dấu ấn xung quanh anh, đồng đội giẫm lên sẽ giúp Wiro và tướng đó hồi 10% máu. Nếu 3 dấu ấn đều được kích hoạt, hoặc qua 4.5 giây, Wiro sẽ gầm lên gây sát thương phép, và làm chậm tốc chạy của kẻ địch. Bản thân Wiro nhận tốc đánh và tốc chạy trong 5 giây kế.

Rìu chiến lực

Wiro làm mới lại đòn đánh, cường hoá ba đòn đánh kế tiếp. Mỗi đòn sẽ gây thêm sát thương vật lý. Riêng đòn thứ ba sẽ hất tung kẻ địch trong 0.75 giây

Găng chiến lực

Wiro ủi kẻ địch về phía chỉ định, gây sát thương vật lý. Nếu kẻ địch bị đẩy vào tường sẽ nhận thêm 50% sát thương từ chiêu thức. Chiêu thức này sẽ gây sát thương vật lý lên trụ kẻ địch.

Thần lực 212

Wiro vận sức tung rìu gây sát thương vật lý kèm 1 giây hất tung lên kẻ địch xung quanh. Tụ lực càng lâu, phạm vi ảnh hưởng và sát thương càng lớn. Mỗi nạn nhân rơi xuống sẽ gây 50% sát thương chiêu thức lên kẻ địch lân cận (nạn nhân rơi không chịu thêm sát thương này). Wiro có thể di chuyển khi tung chiêu, và hồi chiêu sẽ giảm đi 80% nếu huỷ chiêu.
Nội tại: Khi Wiro tung chiêu hoặc cường hoá đánh thường sẽ tạo lốc xoáy xung quanh bản thân trong 3 giây, gây sát thương phép mỗi giây lên mọi kẻ địch, kể cả công trình.