Gameplay

Kaine

Kaine Đôi Cánh Đại Dương

Kaine Dơi Địa Ngục

Kaine Người dơi

Kaine Chiến Binh Kim Quang

Kaine Thiếu chủ bóng đêm

Trang phục

Kỹ năng

Truy Nã

Nội tại: Kaine tàng hình khi xung quanh không có địch

Huyết luân

Gây sát thương cho địch xung quanh. Kẻ địch còn ít máu nhất sẽ nhận thêm sát thương.

Huyết Kiếm

Phóng huyết ảnh kiếm khí theo hướng kẻ địch, đánh dấu và làm chậm chúng. Trong thời gian đánh dấu, Kaine sẽ làm choáng địch nếu đánh trúng chúng.

Huyết Kích

Lướt về trước và gây sát thương trên đường di chuyển. Kaine được miễn khống và không bị khóa mục tiêu khi đang lướt.