Gameplay

Florentino

Florentino Vũ kiếm sư

Florentino Giám sát tinh hệ

Florentino Kiếm sĩ Olympic

Florentino SEVEN

Florentino Thần thoại Hy Lạp

Florentino Tà long kiếm sĩ

Florentino Hisoka

Florentino Bá vương âm nhạc

Florentino Xứ sở thần tiên

Florentino Hỏa diệm Thần Long

Trang phục

Kỹ năng

Xuất chúng

Đột kích: Florentino khi rời giao tranh sẽ khiến đòn đánh thường kế tiếp lướt tới kẻ địch, gây sát thương vật lý, đồng thời làm chậm tốc chạy kẻ địch. Đòn đánh thường tiếp theo đó sẽ được tăng sát thương. Đột kích trúng tướng địch giúp Florentino hồi máu.
Kiếm bộ: Sau khi tung Đột kích, Florentino sẽ lướt một đoạn ngắn, miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế. Lướt xong Florentino được tăng tốc chạy.

Hào hoa

Florentino phóng hoa vào kẻ địch, gây sát thương vật lý, làm choáng địch. Dùng trúng địch sẽ tạo ra ba đoá hoa trong 5 giây. Nhặt hoa sẽ giúp Florentino hồi 100 nội năng, đồng thời khiến đòn đánh kế tiếp Đột kích và hoàn lại hồi chiêu của Thưởng hoa.

Thưởng hoa

Florentino tung ba nhát kiếm xảo diệu lên kẻ địch, mỗi lần gây thêm sát thương chuẩn bằng 1 phần máu tối đa kẻ địch. Khi kết thúc chiêu có thể tung Kiếm bộ, nếu trúng tướng địch sẽ giảm 1 giây hồi chiêu.
Hào hoa Thưởng hoa: Gây sát thương vật lý
Hộ hoa: Gây sát thương vật lý và hất tung
Khai hoa: tung kiếm hai lần gây sát thương vật lý mỗi kiếm

Tài hoa

Florentino lướt đến phía trước, Quyết đấu với tướng đầu tiên trúng chiêu. Trong 5 giây kế tiếp, Florentino gây thêm sát thương lên mục tiêu, đồng thời giảm giáp kẻ đó. Suốt thời gian này, Florentino miễn nhiễm mọi khống chế và miễn sát thương từ những kẻ địch không bị Quyết đấu. Nếu hạ gục mục tiêu, Florentino nhận công vật lý vĩnh viễn, cộng dồn 10 lần.