Gameplay

Liliana

Liliana Hồ Quý Phi

Liliana thần tượng âm nhạc

Liliana Nguyệt mị ly

Liliana Tiểu thơ anh đào

Liliana Tân nguyệt mị ly

Liliana Nữ thần F1

Liliana Thuỷ thủ hồ ly

Liliana WaVe

Liliana Tiệc bãi biển

Liliana Lưu Thủy Thần Long

Lilianna Thần hổ Xiêm La

Trang phục

Kỹ năng

Yêu hồ

"Nội tại:
Dạng người: Trong trạng thái loài người Liliana sẽ đánh xa.

Dạng hồ ly: Tăng giáp và giáp phép và tốc chạy. Đồng thời, đòn đánh thường gây sát thương phép."

Hồ quang lực

"Khi tung chiêu trong dạng người Liliana ngưng tụ ma lực gây sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu có 2 tướng địch trúng chiêu trở lên, đòn đánh thường kế
tiếp của Liliana sẽ được cường hóa gây sát thương phép dựa trên máu tối đa mục tiêu.

Khi ở dạng hồ ly sẽ thành Hồ Vĩ Kích: Liliana vẫy đuôi tấn công kẻ địch phía trước, gây sát thương phép, đồng thời khiến lần đánh thường kế trở thành chuỗi liên hoàn 3 đòn, mỗi đòn gây sát thương phép, kèm hiệu ứng nhảy vồ đến mục tiêu."

Hồ quang đạn

"Khi tung chiêu ở dạng người, Liliana bắn ra một luồng đạn ma lực, thứ sẽ phát nổ khi trúng đích gây sát thương phép và 0.75 giây choáng lên những kẻ địch trong phạm vi hiệu lực.

Khi ở dạng hồ ly chiêu thức này sẽ hóa thành Vũ Điệu Yêu Hồ: Liliana lướt về hướng chỉ định gây sát thương phép lên những kẻ địch trúng chiêu. Nếu có nạn nhân là tướng địch, Liliana có thể tung chiêu lần nữa, bắn ra đạn linh lực đuối theo tấn công kẻ địch và gây sát thương phép trong phạm vi."

Biến ảnh hoán hình

"Dạng người: Liliana lướt đi và hóa thành hồ ly gây sát thương phép lên những kẻ địch trúng chiêu, đồng thời làm chậm tốc chạy trong 2 giây. Khi lướt Liliana không thể bị chọn làm mục tiêu, đồng thời tăng giáp và giáp phép cùng công phép trong 2.5 giây.

Dạng cáo: Liliana lướt đi và hóa thành người đồng thời để lại pháp trận tại điểm đến và đi khiến các kẻ địch bên trong bị giảm tốc chạy. Sau 1 giây, pháp trận nổ tung gây sát thương phép. Suốt thời gian lướt đi, Liliana không thể bị chọn làm mục tiêu đồng thời tăng công phép trong 2.5 giây."