Gameplay

Baldum

Baldum chú thợ ống nước

Baldum Liệt hỏa dung nham

Baldum thần thoại hy lạp

Baldum Thế giới kẹo ngọt

Baldum Đồ chơi

Trang phục

Kỹ năng

Cường tráng

Baldum mặc định tăng thêm 18% giáp Mỗi đòn đánh thường của Baldum gây thêm sát thương phép  

Vật tổ vỗ tất

Baldum lao theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và hất tung lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường; khi tông phải tướng địch sẽ dừng lại rồi múa vũ khí hất kẻ địch ra sau, gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu sát thương vật lý, và làm chậm tốc chạy trong 1 giây.

Địa chấn

Baldum dậm mạnh lên mặt đất tạo sóng chấn động gây sát thương vật lý, tổng cộng 6 lần lên những kẻ địch lân cận, và làm chậm tốc chạy từ các mục tiêu, ngoài ra hiệu ứng còn khiến các sát thương vật lý từ những nạn nhân này lên Baldum bị giảm trong 1 giây. Mỗi tướng địch trúng chiêu giảm 0.3 giây hồi chiêu thức này

Địa giam

Sau 0.5 giây, Baldum tạo ra một vùnglàm giảm tốc độ di chuyển trong 0.6 giây trước khi mặt đất sụp đổ và giam giữ kẻ địch trong 3 giây, suốt thời gian này nạn nhân không thể thực hiện bất cứ hành động nào và không thể bị chọn. Khi hết thời gian giam giữ, nạn nhân sẽ phải chịu sát thương vật lý và giảm tốc chạy trong 1.5 giây.