Gameplay

Aya

Aya Hoạt náo viên

Aya MC Sóc nhỏ

Aya Thủy thủ

Aya Điệp viên ký ức

Trang phục

Kỹ năng

Linh hồn sóc nhỏ

Dưới 40% máu, Aya biến thành sóc nhỏ trong 5 giây, không bị chọn làm mục tiêu và nhận bộ chiêu thức mới.

Nốt nhạc ánh sáng

Bắn ra quang cầu gây sát thương phép và làm chậm kẻ địch đồng thời khiến địch lộ diện

Rừng sâu bảo hộ

Aya bay đến biến thành lớp giáp ảo bảo vệ đồng đội chỉ định. Nếu đã trong trạng thái giáp ảo, Aya lập tức tạo thêm lá chắn cho đồng đội. Kéo chiêu để nhảy ra khỏi đồng đội.

Khúc nhạc rừng sâu

Tạo pháp trận quanh đồng đội có lá chắn linh hồn giúp đồng đội tăng tốc chạy và gây sát thương lên địch trong phạm vi khiến địch bị biến hình