Gameplay

Enzo

Enzo Phẩm chất quý tộc

Enzo Chiến binh trăng khuyết

Enzo Thần thoại Hy Lạp

Enzo Kurapika

Enzo Sát quỷ đoàn

Enzo Leo núi

Enzo Hồng hạc thị vệ

Enzo Sát thần Bạch Hổ

Trang phục

Kỹ năng

Tín niệm

Enzo tiến vào trạng thái Tín niệm, được tăng phúc năng lực thần thánh lên vũ khí, gây sát thương vật lý lên địch ở gần. Đánh xa gây thêm sát thương, đánh trúng tướng địch giúp bản thân tăng tốc chạy (hiệu quả phụ thuộc vào Truy bức).

Truy bức

Enzo lướt nhanh và được tăng công vật lý. Nếu đánh trúng địch ở xa sẽ làm chậm địch và tăng tốc chạy cho bản thân. Nếu kích hoạt Câu hồn, Truy bức khiến mục tiêu chịu Câu hồn bị kéo theo một đoạn nhỏ theo hướng Enzo di chuyển

Câu hồn

Enzo tụ lực rồi tung theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý đồng thời trói buộc kẻ địch thứ nhất khi tỏa liêm quay về và gây hiệu ứng Câu hồn; tụ lực càng lâu tỏa liêm bay càng xa.
Khi tụ lực được tăng tốc chạy, hủy tụ lực khiến Câu hồn giảm thời gian hồi chiêu; khi Câu hồn được kích hoạt, Enzo có thể tiếp tục dùng chiêu này kéo địch về sau đồng thời xóa hiệu ứng Câu hồn. Dưới trạng thái Câu hồn, Enzo được tăng sát thương và giảm sát thương phải chịu từ tướng địch đang đánh; nếu kẻ địch tử vong, Câu hồn giảm thời gian hồi chiêu.

Hành quyết

Enzo lướt cực nhanh theo tỏa liêm hiện phía sau lưng địch bị dính Câu hồn, gây sát thương vật lý lên các mục tiêu trên đường lướt; trong quá trình lướt Enzo được miễn thương; Hành quyết chỉ có thể dùng khi mục tiêu bị dính Câu hồn. 
Nội tại: Enzo diệt hoặc phụ diệt tướng địch đều kích hoạt trạng thái máy chém tăng tốc chạy, tốc đánh.