Gameplay

Toro

Toro Đặc cảnh NYPD

Toro Trung Phong Cắm

Toro Thần thoại Hy Lạp

Toro Bạch mao Ngưu

Toro Ngưu hải vương

Trang phục

Kỹ năng

Mình đồng da sắt

Nội tại: Khi tung chiêu, Toro không thể bị khống chế và được giảm sát thương nhận vào.

Sừng trâu

Toro nhào tới những kẻ thù của mình, gây sát thương vật lý đồng thời hất tung những nạn nhân trúng chiêu.

Dư chấn

Toro ngửa mặt lên trời rống giận, tự tạo cho bản thân mình một lớp khiên chắn sát thương, gây sát thương vật lý cho những kẻ thù trong tầm kỹ năng và làm chậm tốc chạy của chúng.

Đại địa chấn

Toro dậm 3 lần lên mặt đất. Hai đợt đầu gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của kẻ địch. Đợt 3 gây sát thương vật lý và hất tung mục tiêu.