Gameplay

Grakk

Grakk Chàng gấu tuyết

Grakk Khô Lâu Đại Tướng

Grakk Thuyền Trưởng Râu Đỏ

Grakk Mèo thần tài

Grakk Sumo

Grakk Tiệc bãi biển

Grakk Cận vệ Mafia

Grakk Màu cờ sắc áo

Grakk Đi vào lòng đất

Grakk Thần ẩm thực

Trang phục

Kỹ năng

Huyết Tế

"Nội tại: Khi chịu sát thương vượt quá 10% lượng máu hiện tại sẽ bùng nổ (2 giây hồi chiêu ), gây sát thương phép trong phạm vi 500m xung quanh.
Sau 3 giây khi Grakk tử vong, tại vị trí bị tiêu diệt sẽ bùng nổ gây sát thương phép trong phạm vi 5m xung quanh."

Càn Quét

Grakk như hóa thành động không đáy, hút tất cả kẻ địch lân cận vào cạnh bên, gây sát thương phép và làm chậm 30% tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Các nạn nhân lân cận Grakk sẽ chịu gấp đôi sát thương và hiệu ứng làm chậm, cũng như câm lặng 0.5 giây

Xích Ma Quái

"Grakk tung dây khóa kéo địch đến trước mặt, và gây sát thương phép. 

Nội tại: Mỗi lần Grakk tiêu diệt hoặc hỗ trợ sẽ tăng máu bản thân thêm 125, tối đa cộng dồn 20 lần."

Nuốt Chửng

Sau thoáng chốc, Grakk liên tục làm choáng và hút kẻ địch trước mặt, sát thương phép trong 3 giây. Đồng thời, Grakk sẽ tự tạo một lá chắn giá trị tương đương lên bản thân nếu chiêu trúng địch.