Gameplay

Taara

Taara Đại tù trưởng

Taara Hỏa Ngọc Nữ Đế

Taara Tiệc bãi biển

Taara Hồng môn đường chủ

Taara Tư lệnh hải âu

Taara Lam Hải chiến nữ

Trang phục

Kỹ năng

Chiến ý

"Nội tại: Mỗi 1% máu tối đa bị mất được thêm công vật lý.

Khi sử dụng chiêu thức/chiêu cuối sẽ tiêu hao 4%/8% máu hiện tại và hồi lại 6% máu đã mất trong 3 giây."

Trăn trối

Taara nhảy lên và sử dụng cây búa nặng nề của cô đập lún mặt đất, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu.

Đập tan

Taara vung búa xoay tròn gây hai lượt sát thương vật lý lên kẻ địch lân cận.

Thân thể thép

Taara sử dụng hết tiềm năng của mình giúp phục hồi 8% máu tối đa mỗi giây trong 1 thời gian, đồng thời tăng tốc chạy bản thân.