Gameplay

Thane

Thane

Thane Quang vinh

Thane Mật vụ

Thane Kẻ Hủy Diệt

Thane Bác ong bay vừa

Trang phục

Kỹ năng

Quyền năng ma thuật

"Nội tại: Khi máu của Thane dưới ngưỡng nhất định, hắn có thể hồi lại một số lượng dựa theo máu tối đa của
mình và nhận miễn thương trong thời gian ngắn."

Xung phong

Thane lao đến gây sát thương vật lý theo từng đợt (càng gần càng nhiều sát thương) lên kẻ địch kèm hiệu ứng đẩy lùi liên tục. Khi chiêu kết thúc sẽ hất văng nạn nhân.

Gươm thần

Thane phóng lên trời cắm kiếm thần xuống đất, gây sát thương vật lý lên kẻ thù trong phạm vi, hất văng và làm chậm tốc chạy của các nạn nhân.

Excalibur

Thane rút kiếm thần chém về phía trước, gây sát thương chuẩn, kèm 15% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý. Thane nhận 20% miễn thương và không thể bị ngăn cản khi đang tung chiêu.