Gameplay

Quillen

Quillen Trưởng ngoại khoa

Quillen Thống soái đế chế

Quillen Đặc công mãng xà

Quillen Sao đỏ học đường

Quillen Huyết thủ nguyệt tộc

Quillen Tà linh ma đao

Quillen Hoàng Kim Soái Vương

Quillen Giám đốc âm nhạc

Quillen Người gác đền

Quillen Nghịch thiên long đế

Trang phục

Kỹ năng

Đánh lén

Những đòn đánh và chiêu thức tấn công từ phía sau kẻ địch chắc chắn gây chí mạng. Tuy nhiên sát thương chí mạng khởi điểm của hắn chỉ là 125% (tăng 0.5% theo mỗi 0.5% tỷ lệ chí mạng Quillen có).
Tấn công trước mặt chắc chắn không chí mạng

Chém đôi

Quillen chém chớp nhoáng hai lần theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý.

Đoản mệnh

Quillen lướt đi, khi đến đích lập tức tấn công kẻ địch gây sát thương vật lý và đánh dấu nó trong 10 giây (chỉ có thể đánh dấu một kẻ địch mỗi lần). Mỗi lần Quillen công kích nạn nhân bị đánh dấu sẽ làm chậm tốc chạy trong 1 giây, và giảm 1 giây hồi chiêu này. Kẻ địch chịu dấu ấn sẽ bị giảm sát thương gây ra lên Quillen.

Ẩn sát

Quillen lăn một vòng, sau đó tàng hình trong 3 giây, tăng tốc chạy và hồi máu mỗi 0.5 giây. Suốt thời gian này, nếu Quillen tấn công kẻ địch sẽ hiện hình và cường hoá bản thân trong 3 giây kế tiếp.

Cường hoá: Quillen nhận công vật lý, và tốc chạy mỗi khi gây sát thương lên kẻ địch.
Nội tại: Phụ hoặc hạ gục tướng địch sẽ làm mới hồi chiêu của toàn bộ kỹ năng