Gameplay

Cresht

Cresht Thợ sửa cáp

Cresht Cá Cắn Cáp

Cresht Đại sư sushi

Trang phục

Kỹ năng

Đại dương thịnh nộ

"Nội tại: Các đòn đánh thường của Cresht giúp tích lũy Nộ. Khi đạt mốc tối đa hắn có thể hóa thành Thủy thần với quyền năng làm chậm kẻ địch xung quanh đi mỗi khi tung chiêu.
Đồng thời, hắn đánh thường được tăng thêm công vật lý."

Đinh ba thủy thần

"Cresht vung cây đinh ba khổng lồ đập vào các kẻ định xung quanh, gây sát thương vật lý đồng thời giúp tăng Nộ.
Khi hóa thành Thủy thần, hắn điên cuồng tấn công vào kẻ địch trước mặt gây sát thương vật lý."

Bọt bong bóng

"Cresht nhảy tới điểm chỉ định tạo ra một cơn sóng giúp bảo vệ tướng đồng minh và tăng Nộ cho bản thân.
Khi ở trạng thái Thủy thần, Cresht nhảy tới địa điểm chỉ định, gây sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng."

Thủy thần

"Khi đạt đủ Nộ, Cresht có thể hóa thành bản thể Thủy thần giúp nhận một lớp bảo hộ hùng mạnh, đồng thời tạo ra một cơn đại hồng thủy đẩy lùi kẻ địch và gây sát thương vật lý.
Khi lướt trên cơn sóng này, hắn được tăng tốc độ di chuyển."