Gameplay

Celica

Celica Nữ cao bồi

Celica Đếm cừu

Celica Tâm hồn trà sữa

Celica Băng lam pháo thủ

Celica S-Quang Vinh

Trang phục

Kỹ năng

Bắn dồn

Celia đánh thường trúng địch được tăng chí mạng và công vật lý, cộng dồn 5 lần.

Bùng nổ

Celia tăng tốc chạy (giảm dần theo thời gian) đồng thời có thể hủy trạng thái pháo giàn.
Nội tại: Tăng công vật lý

Mìn định vị

Celia bắn mìn định vị theo hướng chỉ định đồng thời nhìn rõ phạm vi xung quanh mìn. Nếu chạm phải mìn sẽ chịu sát thương vật lý; nếu tướng địch chạm phải sẽ bị làm chậm và chịu thêm giảm giáp.
Đồng thời Celia được nhận lá chắn miễn sát thương. Tối đa Celia tích lũy được 2 mìn định vị.

Pháo thần công

Celia mở trạng thái pháo giàn, tăng giáp và giáp phép nhưng không thể di chuyển. Mỗi đòn bắn thường lên địch trong trung tâm phạm vi gây sát thương vật lý, tổng cộng có thể bắn 7 lần. Kích hoạt lại chiêu sẽ hủy trạng thái pháo giàn.