Gameplay

Rouie

Rouie Sứ giả vũ trụ

Rouie Quang Vinh

Rouie Sứ giả quang minh

Rouie Vẹt cầu vồng

Rouie Tuần lộc đáng yêu

Rouie Công chúa hỏa long

Rouie Thụy mộc Thanh Long

Trang phục

Kỹ năng

Quang tốc

Rouie tăng tốc chạy cho bản thân và đồng đội gần nhất trong phạm vi.

Thần cảnh/Thần ấn

Thần cảnh (ST lần 1): Rouie triệu hồi trận pháp Thần cảnh tại vị trí chỉ định, gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và làm chúng câm lặng.
Thần ấn (ST lần 2: Rouie triệu hồi thần ấn theo hướng chỉ định gây sát thương phép và đẩy lùi kẻ địch. Đồng đội di chuyển qua Thần ấn sẽ được tăng tốc.

Thần môn

Rouie triệu hồi ra cánh cổng thứ nguyên. Sau 4 giây cánh cổng sẽ truyền tống Rouie và đồng đội trong thần môn về tế đàn đồng thời giúp họ được hồi toàn bộ máu và tăng tốc chạy.

Thần trận

Rouie triệu hồi Thần vực tại vị trí chỉ định gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi đồng thời tất cả đồng đội trên bản đồ có thể trong 8 giây truyền tống đến vị trí Thần vực 1 lần. Ngoài ra tất cả đồng đội đều được tăng tốc đánh khi đứng trong Thần vực.