Gameplay

Slimz

Slimz Xứ sở thần tiên

Slimz Thỏ Thợ Mỏ

Slimz Chú thỏ ngọc

Slimz Thỏ nhồi bông

Slimz Lẩu chua cay

Slimz Sứ giả Thiên giới

Trang phục

Kỹ năng

Xuyên thấu

Sau mỗi 2 đòn đánh thường, đòn tiếp theo của Slimz sẽ xuyên thủng mục tiêu và sát thương lên cả các nạn nhân phía sau, gây sát thương vật lý.

Lao cơ khí

"Slimz phóng một mũi lao bay cực xa, nạn nhân đầu tiêu trúng chiêu sẽ bị làm choáng và gây sát thương vật lý, hiệu lực tỷ lệ thuận với khoảng cách mũi lao đã bay bao xa, có giới hạn thời gian choáng tối đa và gây tối đa gấp đôi sát thương.
Mũi lao trúng địch giúp Slimz được tăng tốc đánh và nếu trúng tướng thì cộng thêm tốc chạy trong thời gian tiếp theo, hoặc nếu là lính hay quái rừng sẽ gây thêm sát thương chuẩn."

Lò xo cơ khí

Slimz sử dụng lò xo trong ba lo nhảy bật đến điểm đã chọn. Sau khi đáp xuống đất, hắn được tăng công vật lý trong thời gian tiếp theo.

Thuốc cà rốt

Kích hoạt: Đòn đánh thường gây thêm máu tối đa của mục tiêu thành sát thương vật lý. Đồng thời, Slimz được tăng tốc chạy trong 1 thời gian (hiệu ứng tăng thêm thời gian với mỗi điểm hạ hoặc phụ hạ).