GÓI SỔ SỨ MỆNH VƯỢT CẤP 3 MÙA 67, 68, 69

27.06.2024 | Viết bởi VALERI

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin đặc biệt gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Gói Sổ Sứ Mệnh 3 mùa 67, 68, 69

NỘI DUNG

1. Thời gian sự kiện: từ ngày 25/06 – 30/06/2024

2. Khi mua combo 3 Sổ Sứ Mệnh vượt cấp, bạn sẽ nhận ngay 6 huy hiệu, bao gồm:

– 3 huy hiệu đặt trước (dùng để đổi quà đặt trước)

– 3 huy hiệu SSM (dùng để đổi SSM vào ngày 1 mỗi tháng).

Đặc biệt, ngoài việc nhận toàn bộ quà đặt trước, bạn được tặng miễn phí 10 cấp sổ sứ mệnh mỗi mùa!

3. Để đổi quà đặt trước, hãy vào nút sự kiện tại sảnh, chọn mục số 3 và tìm sự kiện “Sổ sứ mệnh 3 mùa”.

– Bạn có thể đổi Quà đặt trước Sổ sứ mệnh 67 vượt cấp từ ngày 26/06/2024

– Bạn có thể đổi Sổ sứ mệnh 61 vượt cấp từ 00:00 ngày 01/07/2024

LƯU Ý

  • Chỉ dùng huy hiệu đã nhận để đổi quà đặt trước và sổ sứ mệnh. Vui lòng KHÔNG đặt trước sổ trong game nếu đã mua gói sổ 3 mùa tại sự kiện!
  • Vật phẩm nhận từ sự kiện sẽ được gửi trực tiếp về hộp thư.
  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.
  • Hộp thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hộp thư trước khi tham gia sự kiện.
  • Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.