Gameplay

3v3 PVP – Đấu trường bộ ba

Đấu trường Bộ ba là chế độ chơi 3vs3 có 1 đường di chuyển chính và 2 đường rừng. Một chế độ chơi mới lạ dành cho bất kì người chơi nào muốn khám phá.