Gameplay

5v5 PVP – Bình Nguyên Vô Tận

Bình Nguyên Vô Tận là bản đồ 5v5 với 3 đường quen thuộc, bao gồm cả quái vật rừng và quái vật khổng lồ. Mục tiêu chính vẫn là phá hủy nhà chính của đối phương.