Gameplay

5v5 PVP – Cúp Vinh Quang

Cúp Vinh Quang diễn ra vào cuối tuần từ 20h đến 22h30 và sẽ chỉ mở theo các đợt đặc biệt.

Người chơi ghép đơn hoặc ghép đội để tìm trận Cấm/Chọn như đấu xếp hạng.

Mỗi mùa Cúp Vinh Quang có 4 vòng (4 ngày) thi đấu, mỗi ngày sẽ có 3 trận đấu với kết quả được tính như sau:

  • Thắng 0 trận sẽ đạt hạng 4
  • Thắng 1 trận sẽ đạt hạng 3
  • Thắng 2 trận sẽ đạt hạng 2
  • Thắng 3 trận sẽ đạt hạng 1

Hạng 1 sẽ nhận được Cúp kèm ghi chú tương ứng về số lận hạng 1 trong mùa tương ứng. Ngoài ra, các đội tham gia sẽ nhận một lượng điểm để đổi quà trong phần sự kiện.