Liên hệ hợp tác với Liên Quân Mobile:
hoptac@garena.vn