THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT THÚC ỨNG DỤNG GARENA MOBILE

05.07.2024 | Viết bởi VALERI

Từ ngày 01.07.2024, ứng dụng Garena Mobile sẽ chính thức dừng hoạt động và sẽ bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng Android CHPlay và Apple Appstore.

Từ ngày 01.07.2024, ứng dụng quản lý tài khoản Garena Mobile sẽ chính thức dừng hoạt động. Theo đó:

  • Ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng Android CHPlay và Apple Appstore.
  • Ứng dụng Garena Mobile đang cài đặt trên thiết bị di động sẽ bị vô hiệu hóa
  • Trải nghiệm đăng nhập tài khoản vào các trò chơi liên kết sẽ không bị ảnh hưởng

Phần quản lý tài khoản sẽ được chuyển về Trung Tâm Tài khoản Garena.

Các trường hợp cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Garena.