THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI KHOẢN ĐẶT TÊN SAI QUY ĐỊNH

04.07.2023 | Viết bởi VALERI

Xin chào các Kiện tướng,

Hội đồng Liên Quân nhận thấy có một số tài khoản lợi dụng kẽ hở hoặc phần mềm thứ 3 để đặt tên sai quy định ảnh hưởng đến trải nghiệm Game của những người chơi khác như: sử dụng mã màu, đặt tên dài quá số kí tự quy định, chứa các từ cấm…

Do đó chúng tôi sẽ xử lý các tài khoản vi phạm như sau:
Từ 00:00 ngày 26/3/2024: những tài khoản vẫn còn sử dụng tên không hợp lệ sẽ bị đổi tên về một tên ngẫu nhiên và cấm tài khoản tùy vào mức độ vi phạm.

(Những tài khoản vi phạm nhưng đã đổi lại thành tên hợp lệ trước mốc thời gian trên sẽ không bị xử lý)