TIỆM KEM ANNETTE

20.06.2024 | Viết bởi VALERI

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tiệm kem Annette

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ: 19/06 – 07/07/2024

Người chơi hoàn thành các nhiệm vụ bao gồm đăng nhập và thắng đủ số trận để thu thập các vị kem. Có thể chọn các vị kem đã thu thập để bán, hoặc trộn các vị kem thành kem đặc biệt để có cơ hội bán với giá cao hơn.

Chọn 4 loại kem để bày bán, thu thập tiền vàng, đạt tới từng mốc để nhận quà tương ứng bao gồm Mảnh tướng x 5, Mảnh trang phục x 5, Giấy Vẽ bùa Huyền bí, Vé mua kem x 3, Vé mua kem x 7, Vé mua kem x 12.

Tích lũy Vé mua kem để đổi ngay trang phục Annette Băng Kỳ Lâm

LƯU Ý

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH