Mở bán trang phục Aleister HLV Bất Bại

Viết bởi m3gusta

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Mở bán trang phục Aleister HLV Bất Bại

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 04/06/2024 - 10/06/2024: Trang phục Aleister HLV Bất Bại sẽ có giá 555 quân huy (Giá gốc 799QH)

Sau ngày 10/06/2024 Trang phục sẽ được bán trực tiếp trong Shop với giá 799QH

Đặc biệt người chơi có thể sử dụng thẻ giảm giá 300QH tại SSM66 để mua trang phục với giá 499QH

Tin tức khác