Học viện liên quân

Chào mừng kiện tướng đến với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại đây kiện tướng có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về Liên Minh Mobile, kéo xuống dưới để tìm hiểu thông tin chi tiết

 

Chế độ đa dạng - Thỏa sức Chiến đấu

Cạnh tranh đấu hạng - Thách thức đỉnh cao

Bậc s

Bậc A

Bậc B

Bậc C

Bậc D

Bậc E