Chính sách giải quyết tranh chấp

Viết bởi Phuc

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam (Sau đây gọi chung là “Chúng tôi”, “Công ty”) luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.garena.vn (Sau đây gọi là “Website”) và các trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng mà Công ty và/hoặc các công ty con đang phát hành tại Việt Nam (Sau đây gọi là “Trò chơi”) trừ các khiếu nại liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài khoản trò chơi. Do đó chúng tôi khuyến cáo Khách hàng không nên mua bán/chuyển nhượng tài khoản để tránh phát sinh những vấn đề không mong muốn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp một tài khoản phát sinh tranh chấp (mà không xuất phát từ hoặc có liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài khoản) giữa các Khách hàng với nhau và các bên không tự giải quyết theo giải pháp thương lượng, hòa giải thì một trong hai Bên hoặc cả hai Bên có quyền yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lí dựa theo quy trình sau đây (hoặc quy trình khác đang có hiệu lực và được áp dụng tại thời điểm phát sinh tranh chấp):

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Khi phát sinh tranh chấp

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng truy cập trang chăm sóc khách hàng https://hotro.garena.vn/, sau đó thông báo tình trạng tài khoản và hướng dẫn các bên liên quan gửi hồ sơ theo quy trình chung.

Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ từ Khách hàng, Bộ phận có liên quan của Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ giải quyết và trả lời kết quả tranh chấp/khiếu nại dựa trên cơ sở các Chính sách, Quy định xử lí chung của Chúng tôi có hiệu lực tại thời điểm tài khoản phát sinh tranh chấp/khiếu nại.

Lưu ý:

  • Tổng thời gian xử lí một trường hợp tranh chấp/khiếu nại tối đa không quá 60 ngày, phụ thuộc vào độ phức tạp của từng tài khoản.

  • Quyết định của Chúng tôi luôn là quyết định cuối cùng.

Các quy định khác

Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng. Tuy nhiên, Khách hàng được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến tài khoản. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong quá trình khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ đều sẽ bị từ chối giải quyết và Chúng tôi có quyền đưa các vụ việc gian lận, lừa đảo này ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa (các) Người sử dụng với Chúng tôi, trong quá trình giao dịch trên Website hoặc trong các Trò chơi sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi. Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy, Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu/quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tin tức khác