SỰ KIỆN AIRI THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Viết bởi Andrea

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: AIri Thứ Nguyên Vệ Thần

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian sự kiện từ 07/06 - 30/06/2024

Khi tham gia sự kiện các Kiện Tướng có thể lựa chọn:

Tìm 1 lần với giá 18 QH

hoặc 10 lần chỉ với 180 QH

Để có cơ hội nhận Ngôi sao và các vật phẩm khác bao gồm: Vàng, Ruby,Mảnh ngọc, Mảnh tướng, ,...và đặc biệt trang phục Airi Thứ nguyên vệ thần

Mỗi vật phẩm bạn mở được sẽ chuyển đến Túi đồ tạm thời trên trang sự kiện, bấm nút "Túi đồ" để kiểm tra.

Bạn có thể lựa chọn "Nhận vật phẩm" để nhận các vật phẩm mong muốn về hòm đò, hoặc sử dụng 3 Vật phẩm không mong muốn để đổi 1 lượt chơi khác.

Mỗi lượt quay sẽ ra 1 phần thưởng và cơ hội nhận Ngôi sao. Mỗi khi nhận 1 Ngôi sao bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với từng mốc:

Hoạt họa Airi Thứ nguyên vệ thần

Điệu nhảy Airi Thứ nguyên vệ thần

Nút hiệu ứng Airi Thứ nguyên vệ thần

Hiệu ứng thông báo Airi Thứ nguyên vệ thần

Trang phục Airi Thứ nguyên Vệ thần

Tích lũy đủ 5 Ngôi saoi bạn chắc chắn nhận được hết 5 giải thưởng trên.

LƯU Ý

Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi thành lượt chơi miễn phí trước khi sự kiện kết thúc.

Bạn có thể dùng Lượt Tìm Free để quay miễn phí mỗi 24h; Lượt Tìm Free chỉ có thể quay từng lượt một

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"

Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm

Quân huy hữu hạn không sử dụng được trong sự kiện

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Tin tức khác