MỞ BÁN THIÊN MỆNH THUỶ SƯ SEPHERA VÀ TRANG PHỤC QUÝ TIỂU THƯ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Vị tướng thứ 78 của Liên Quân Mobile, thầy của Annette, hiệu trưởng học viện ma pháp - Sephera đã chính thức gia nhập Đấu trường Liên Quân.

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Thiên mệnh thuỷ sư Sephera và trang phục Quý tiểu thư.

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Sephera Quý tiểu thư có giá 379 quân huy thay vì 578 quân huy

Tướng Sephera mua riêng có giá 250 quân huy thay vì 359 quân huy

Trang phục Sephera Quý tiểu thư mua riêng có giá 219 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2018

Tin tức khác