MỞ BÁN TRANG PHỤC Ilumia, Arum và liliana

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán trang phục

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 23/06/2022:

Trang phục Arum Thỏ May Mắn sẽ được mở bán với giá 199 quân huy.

Trang phục Liliana Nữ Thần F1 sẽ được mở bán với giá 199 quân huy.

Trang phục Ilumia Nữ Hoàng Khí Giới sẽ được mở bán với giá 99 quân huy.

Tag hữu hạn sẽ được giữ nguyên cho người chơi sở hữu trang phục trước ngày 23/06.

Tin tức khác