VẼ BÙA BÓNG ĐÁ

20.06.2024 | Viết bởi VALERI

Để chào mừng Ngày hội bóng đá hè 2024 chúng tôi xin thông báo về sự kiện Vẽ bùa Túc cầu (Thời gian: 10:00 14/06 – 23:59 30/06)

Vật phẩm có thể nhận

Số lượt quay tối đa để chắc chắn nhận

Trang phục

Raz Bão vũ Cuồng lôi (SSS hữu hạn)

150

Rương phụ kiện Raz bão vũ Cuồng lôi

Ngẫu nhiên

Thẻ giảm giá 399QH (Áp dụng cho trang phục 599 trở lên và có HSD hết 30.06.2024)

Ngẫu nhiên

Thẻ giảm giá 199QH (Áp dụng cho trang phục 299 trở lên và có HSD hết 30.06.2024)

Ngẫu nhiên

5 giấy S Ngẫu nhiên
1 giấy Tuyệt sắc Ngẫu nhiên
Huy hiệu Ốc quế x 10 Ngẫu nhiên
Huy hiệu Ốc quế x 5 Ngẫu nhiên
Huy hiệu Ốc quế x 3 Ngẫu nhiên
Huy hiệu Ốc quế x 2 Ngẫu nhiên

Cách nhận giấy Vẽ bùa Bóng đá

  • Mua tại Cửa Hàng: 25QH /Giấy
  • Nhận giấy thông qua sự kiện Ưu đãi nạp QH (Thời gian: 10:00 14/06 – 23:59 30/06)
Mốc nạp Ưu đãi
7 QH 2 giấy Vẽ bùa Bóng đá
35 QH 3 giấy Vẽ bùa Bóng đá
400 QH 15 giấy Vẽ bùa Bóng đá

Lưu ý

  • Mốc nạp áp dụng lũy kế
  • Thời điểm xác định nạp quân huy của sự kiện tính từ: 10:00 14/06/2024