Sự kiện Nạp tích lũy hè

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Nạp tích lũy hè

THỜI GIAN

Từ 8:00 ngày (GMT+7) 09/05/2024 - 23:59 (GMT+7) ngày 31/07/2024

NỘI DUNG

1. Người chơi cần nạp theo mốc để tích lũy Huy hiệu Nạp hè và nhận quà, cụ thể

Thời gian (GMT+7) Mốc nạp

08:00 09/05/2024

-

23:59 31/05/2024

Nạp 35 QH nhận 1 Huy hiệu Nạp hè

Nạp 200 QH nhận thêm 1 Huy hiệu Nạp hè

00:00 01/06/2024

-

23:59 30/06/2024

Nạp 35 QH nhận 1 Huy hiệu Nạp hè

Nạp 300 QH nhận thêm 1 Huy hiệu Nạp hè

00:00 01/07/2024

-

23:59 31/07/2024

Nạp 35 QH nhận 1 Huy hiệu Nạp hè

Nạp 400 QH nhận thêm 1 Huy hiệu Nạp hè

2. Khi sở hữu đủ số lượng Huy hiệu Nạp hè, người chơi sẽ nhận được:

Mốc tích lũy Quà nhận được
1 Huy hiệu Nạp hè Thẻ thử 30N trang phục Omen Huyết ảnh Tà thần
2 Huy hiệu Nạp hè 5 x Giấy tuyệt Sắc
3 Huy hiệu Nạp hè Trang phục Omen Huyết ảnh Tà thần
4 Huy hiệu Nạp hè Hoạt họa Omen Huyết ảnh Tà thần
5 Huy hiệu Nạp hè Emote Omen Huyết ảnh Tà thần
6 Huy hiệu Nạp hè 20 x Giấy tuyệt sắc

Lưu ý:

Trạng thái nạp quân huy sẽ được tính theo bảng chi tiết bên trên

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác