CHỈNH SỬA TƯỚNG PHIÊN BẢN KỈ NIỆM 4 NĂM LIÊN QUÂN LẦN I

Viết bởi Ben

Xin chào các Chiến Tướng,

Hãy cùng tới với phiên bản chỉnh sửa đầu tiên của bản cập nhật Kỉ niệm 4 Năm nào các bạn

- Omen

Bản cập nhật Kỉ niệm 4 Năm đã giúp Omen trở thành bá chủ đường Ceasar, không ngán bất kì dân chơi nào một khi đã tích đủ nội tại. Thế nên, đến lúc nerf rồi đấy ~

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Chỉ số cơ bản Tốc đánh trên mỗi cấp: 4% Tốc đánh trên mỗi cấp: 3%

Sát khí

Sau khi kích hoạt nội tại, tăng (60 +2/cấp kĩ năng) tốc chạy và (25%+1.8%/cấp kĩ năng) tốc đánh Còn gì đâu mà khóc với sầu: Sau khi kích hoạt nội tại, tăng 60 tốc chạy và 25% tốc đánh

Thôi thì thôi thế, thế thế thôi sad

- Nakroth

Vị tướng quốc dân tiếp tục bị sờ gáy, giảm nhẹ 1 chút tốc đánh

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Chỉ số cơ bản Tốc đánh trên mỗi cấp: 3% Tốc đánh trên mỗi cấp: 2%

Thẩm phán oai nghiêm

Tốc đánh sau khi tung chiêu: 50%

Tốc đánh sau khi tung chiêu: 40%

Tau phải khuyên mầy là, chém chậm thôi...!

- Qi

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Truy tinh chưởng

Cự ly lướt: 4.5m

Cự ly lướt: 5m

Hạo nhiên chưởng

Cự ly Lướt lần 2: 4.5m Cự ly Lướt lần 2: 5m

Bước đến bên em gần hơn, lala ~~

- Gildur

Gildur được sửa lỗi chiêu cuối dẫn tới việc khóa cứng đối thủ dù có sự hỗ trợ của trang bị kháng hiệu ứng

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Chỉ số cơ bản

Máu tăng/mỗi cấp: 417.5
Giáp tăng/mỗi cấp: 32

Máu tăng/mỗi cấp: 380
Giáp tăng/mỗi cấp: 29

Vương quốc vàng

Choáng đối thủ 0.8 giây, liên tục mỗi 0.5 giây Chúng ta không thuộc về nhau: Chiêu cuối không còn khoá cứng đối thủ

- Lumburr

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Bất khả cản phá

Hất tung: 0.5s
Hồi chiêu: 11 - 0.6/cấp kĩ năng

Hất tung: 0.75s
Hồi chiêu: 10 - 0.5/cấp kĩ năng

Long trời lở đất

Làm chậm: 40% Làm chậm: 50%

- Toro

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Mình đồng da sắt

Nội tại miễn thương: 20%

Đúng nghĩa mình đồng da sắt: Nội tại miễn thương: 25%

Dư chấn

Lá chắn: 250 + 50/cấp kĩ năng + 2% máu tối đa Trâu ơi là trâu: 8% máu tối đa

- Taara

Tăng thời gian chiêu cuối" Thân thể thép": 5/6/7 giây 6/7/8 giây

- Quillen

Lười kẻ bảng quớ

Giới hạn ST lên quái rừng: 1500 2000

Chiêu 1 "Chém đôi": Tăng Công vật lý: 0.38 0.45

- Enzo

Mầy không thoát được đâu con trai, nerf thui nào

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Chỉ số cơ bản

Tốc chạy: 380

Tốc chạy: 370

Câu hồn

ST: 300 + 60/cấp kĩ năng + 1.4 CVL thêm ST: 300 + 40/cấp kĩ năng + 1.4 CVL thêm

Hành quyết

ST: 400 + 200/cấp kĩ năng + 2.0 CVL thêm ST: 350 + 175/cấp kĩ năng + 2.0 CVL thêm

- Krixi

Nerf đủ rồi, bây giờ đến lượt buff nè

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Bướm ảo

ST: 460+60/cấp kĩ năng

ST: 500+75/cấp kĩ năng

Bão lá

Hồi chiêu: 13s - 1s/cấp kĩ năng Hồi chiêu: 10s - 0.4s/cấp kĩ năng

Mưa sao băng

ST: 250 + 75/cấp kĩ năng (+60%AP) ST: 275 + 75/cấp kĩ năng (+65%AP)

Tiếp tục sẽ là hot pick mid lane, dìa dia.....!

- Keera

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Chỉ số cơ bản

Công vật lý mỗi cấp: 7,5 Gấp đôi canxi để làm gì?: Công vật lý mỗi cấp: 15

Ác mộng ảo ảnh

ST ký gửi:
  • ST mục tiêu đánh dấu:chịu ST 25%
  • ST giới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 40%
ST ký gửi:
  • ST mục tiêu đánh dấu:chịu ST 30%
  • ST giới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 45%

Truy sát

Tăng tốc:30%~50% Gắn motor vào chân: Tăng tốc:cố định 50%

Hí hí, "bé" trở lại rùi đây

- Veera

Tiếp tục lười

Chiêu 2 "Hôn gió": Hồi chiêu: 12 - 1/cấp kĩ năng 10 - 0.6/cấp kĩ năng

Chiêu 3 "Tiểu quỷ":24 - 4/cấp kĩ năng 20 - 3/cấp kĩ năng

Đã mạnh nay còn mạnh hơn ~~

- Zata

Không đáng kể lắm, hmm!

Tăng máu cơ bản:3438 3585
Máu / cấp kĩ năng:267 282.5

- Tulen

Lướt và lướt và lướt

Chiêu 2 "Lôi Động":

  • Năng lượng tiêu hao: 50 + 5/cấp kĩ năng 40 mọi cấp kĩ năng
  • Hồi chiêu: 2 giây 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 giây

Tin tức khác