TỔNG HỢP CHI TIẾT BẢN CẬP NHẬT LỄ HỘI 5V5 2024

Viết bởi Huyen

Xin chào các Kiện tướng,


Hội đồng Liên Quân xin gửi tới những thay đổi của phiên bản Lễ hội 5v5. Cụ thể như sau:

TỐI ƯU ĐIỀU CHỈNH ĐỊA HÌNH

Trong thay đổi này, chúng tôi đã điều chỉnh một số địa hình không hợp lý xuất hiện ở khu vực rừng trong các phiên bản trước, một số bức tường trở nên mỏng hơn và chúng tôi cũng đã giải quyết các vấn đề khác và sai lệch hiệu ứng hình ảnh ở một số địa hình.

Lưu ý: Những điều chỉnh sau đây được thực hiện để tối ưu hóa việc căn chỉnh cả khu vực ở rừng cả 2 phe xanh và đỏ.

Khu vực bùa xanh

Địa hình hang bùa xanh hướng về căn cứ

Trước:

Sau:

Địa hình giữa trụ 1 và trụ 2 khu vực bùa xanh

Trước:

Sau:

Địa hình chỗ bùa xanh vùng gần sông

Trước:

Sau:

Địa hình khu vực bùa xanh chỗ ếch xanh

Trước:

Sau:

Địa hình đường giữa chỗ bùa xanh hướng về căn cứ

Trước:

Sau:

Khu vực bùa đỏ

Địa hình hang bùa đỏ hướng về căn cứ

Trước:

Sau:

Địa hình giữa trụ 1 và trụ 2 khu vực bùa đỏ

Trước:

Sau:

Địa hình khu vực bùa đỏ gần hang khỉ ba tiêu

Trước:

Sau:

ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ

Chỉnh trang bị trợ thủ

1. Trang bị trợ thủ cấp 1

Nội tại Hậu cần:

Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

2. Trang bị trợ thủ cấp 2

THỔ HỆ BẢO THẠCH

Thuộc tính cơ bản

400 máu → 600 máu

5% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ


Thêm mới nội tại - Nguyên lực: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 32 - 60 song giáp

Nội tại - Hậu cần

Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

Nội tại - Thổ hồn

Sau khi chỉnh sửa: Nhận 16 - 30 công vật lý/32 - 60 công phép (dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp).

Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 40 máu, tối đa cộng dồn 20 lần

HỎA HỆ BẢO THẠCH

Thuộc tính cơ bản

20 công vật lý → 600 máu

5% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại - Cực ảnh: trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 5% giảm hồi chiêu cùng 5% tốc đánh

Nội tại - Hậu cần

Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Nội tại - Hỏa hồn

Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 2 công vật lý,tối đa cộng dồn 20 lần

Sau khi chỉnh sửa: Nhận 16 - 30 công vật lý /32 - 60 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp)

XÓA Thủy hệ bảo thạch

3. Trang bị trở thủ cấp 3

Xóa Đại địa nguyên lực, Thủy triều nguyên lực, Liệt hỏa nguyên lực

Nội tại trang bị Trợ thủ cấp 3 đều được đưa vào Thổ hệ bảo thạch

HỆ ĐẠI ĐỊA

Thuộc tính cơ bản

400 máu → 1200 máu

10% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại - Nguyên lực: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 32 - 60 song giáp

Nội tại - Hậu cần

Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút.

Nội tại - Thổ hồn

Sau khi chỉnh sửa: Nhận 32 - 60 công vật lý/64 - 120 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp).

Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 60 máu, tối đa cộng dồn 20 lần

Điều chỉnh giá: 1200 → 1600

HỆ LIỆT HỎA

Thuộc tính cơ bản

30 công vật lý → 1200 máu

10% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại- Cực ảnh: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 5% giảm hồi chiêu cùng 5% tốc đánh

Nội tại - Hậu cần

Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút.

Nội tại - Hỏa hồn

Sau khi chỉnh sửa: Nhận 32 - 60 công vật lý /64 - 120 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp)

Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 3 công vật lý,tối đa cộng dồn 20 lần

Điều chỉnh giá: 1200 → 1600

XÓA trang bị trợ thủ hệ Thủy triều

THAY ĐỔI KÍCH HOẠT CHỦ ĐỘNG

Thêm mới: Kích hoạt chủ động - Thần tốc

Tốc chạy của các tướng đồng minh trong phạm vi sẽ tăng dần trong vòng 3 giây, lên tới 50%-260%, kéo dài 5 giây. Khi đi ngang qua một tướng đồng minh không được tăng tốc, trạng thái hiện tại sẽ được đồng bộ hóa với tướng đồng minh.

Hiệu ứng sẽ bị ngắt khi tấn công hoặc bị tướng địch tấn công trúng.

Hồi chiêu 100 giây

Thêm mới: Kích hoạt chủ động - Hồi huyết

Bản thân gắn liên kết với 1 tướng đồng minh ít máu nhất trong phạm vi và trong 5 giây hồi (500-1000+20% máu tối đa cùng 25% năng lượng tối đa) cho cả 2, vượt quá cự ly nhất định liên kết sẽ đứt.

Bị tướng địch tấn công hoặc tấn công tướng địch, hiệu quả hồi máu chỉ còn 20% hiệu lực.

Mỗi 50 giây dự trữ 1 lần, tối đa dự trữ 2 lần, hồi chiêu 5 giây.

Kích hoạt chủ động - Ma nhãn

Sau khi chỉnh sửa: Liên tục phát quang tầm nhìn toàn diện trong 4 giây và lập tức gây 4 lần sát thương phép cho tướng địch trong phạm vi, sát thương kéo dài trong 2 giây. Mỗi lần gây sát thương tương đương với 6% máu tướng địch hiện tại kèm làm chậm 50%. Hồi chiêu 45 giây.

Trước khi chỉnh sửa: Liên tục phát quang tầm nhìn toàn diện xung quanh trong 4 giây và tăng 40% tốc chạy giảm dần cho bản thân và đồng đội trong phạm vi 2 giây, hồi chiêu 45 giây.

Xóa hiệu ứng hồi máu của kích hoạt hệ Mở trói

Kích hoạt chủ động - Thần khiên

Sau khi chỉnh sửa: Bản thân và đồng đội trong phạm vi 800 được nhận 680 - 1800 lá chắn trong 3 giây, hồi chiêu 60 giây.

Trước khi chỉnh sửa: Bản thân và đồng đội trong phạm vi 800 được nhận 880 - 2000 lá chắn trong 2 giây, hồi chiêu 60 giây.

Xóa kích hoạt chủ động hệ Hủy diệt (ST chuẩn đơn mục tiêu và làm chậm)

TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM CHIẾN ĐẤU

Tối ưu hiển thị

Hệ thống buff

Thêm mới viền buff bùa hại

Một đường viền màu đỏ được thêm vào biểu tượng buff của hiệu ứng tiêu cực và hiệu ứng khống chế để người chơi dễ dàng nhận biết các loại buff hơn.

Tối ưu hiển thị buff cộng dồn đạt tối đa

Khi số lần cộng dồn buff đạt đến giới hạn, màu sắc số lần sẽ thay đổi để người chơi biết được đã đạt số lần tối đa.

Tối ưu hiển thị buff đếm ngược

Tối ưu hóa hiệu suất đếm ngược của các buff dài hạn, giờ đây sẽ hiện đếm ngược khi còn 9 giây.

Bản đồ nhỏ

Tối ưu biểu hiện cơ chế bảo hộ trụ

Tối ưu hiệu ứng bảo vệ trụ trong 4 phút đầu trên bản đồ nhỏ để dễ nhớ hơn.

Thêm mới thông báo cơ chế cường hóa lính sau phút 15

Thêm mới thay đổi giao diện của biểu tượng lính trên bản đồ nhỏ sau 15 phút, khiến người chơi nhận ra rằng thuộc tính của lính sẽ được cường hóa.

Thêm mới hiển thị hiệu ứng hồi máu của nhà chính sau khi thoát giao tranh

Trên map nhỏ thêm mới hiển thị hiệu ứng hồi máu của nhà chính sau khi thoát giao tranh

Tối ưu hiển thị hoạt họa tiểu đội

Tối ưu hiển thị hồi chiêu đồng đội

Tối ưu hóa tiến trình hồi chiêu các chiêu cuối của đồng đội trên hình đại diện của đội và thêm đếm ngược kỹ thuật số 5 giây, cho phép người chơi hiểu chính xác hơn hiện trạng chiêu của đồng đội.

Thêm biểu tượng trạng thái mới (tia chớp đỏ) để cho biết đồng đội hiện không còn đủ năng lượng để sử dụng chiêu cuối.

Tối ưu trạng thái đồng đội

Khi giá trị máu của đồng đội thấp hơn 20%, hoạt họa đồng đội sẽ hiển thị màu đỏ để nhắc nhở người chơi rằng đồng đội của bạn hiện đang trong tình trạng kém và không thích hợp để tham gia giao tranh.

2.Tối ưu hệ thống

Hệ thống mới: Bách khoa toàn thư

Hiện tại, người chơi AOV chỉ có thể nhận được những thay đổi đối với chiến trường huyền thoại thông qua các thông báo bên ngoài trò chơi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một hệ thống bách khoa toàn thư chiến trường huyền thoại hoàn chỉnh để cho người chơi biết các quy tắc và cơ chế chiến trường AOV là gì? Cho người chơi biết nội dung nào đã được điều chỉnh trong những thay đổi phiên bản gần đây?

Hy vọng rằng tất cả người chơi có thể hiểu và tìm hiểu thông tin chiến trường của trò chơi 5v5 thông qua hệ thống trong trò chơi và bên ngoài. Người chơi mới có thể bắt đầu với AOV nhanh hơn. Người chơi cũ cũng có thể tìm hiểu về những thay đổi trong các bản cập nhật phiên bản chiến trường gần đây thông qua Bách khoa toàn thư.

Cổng vào bách khoa toàn thư

Bách khoa toàn thư có 2 cổng vào, 1 cổng là trong giao diện mùa đấu hạng, cổng còn lại trong giao diện chọn chế độ chơi.

Giao diện bản đồ

Giao diện bản đồ hiển thị hình thu nhỏ của chiến trường huyền thoại và tất cả các biểu tượng đơn vị chiến trường, người chơi có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng hai ngón tay để quan sát chiến trường huyền thoại - Bình nguyên vô tận.

Bấm vào biểu tượng đơn vị trên bản đồ để vào giao diện giới thiệu quái rừng, trụ, cơ chế và các giao diện khác.

Giao diện giới thiệu các đơn vị có thể chuyển đổi giữa giới thiệu ngắn gọn hoặc chi tiết.

Giao diện giới thiệu lính, rồng và Caesar có thể chuyển đổi bằng cách gạt ngang, ví dụ lính bao gồm lính đánh gần, lính đánh xa, nỏ công thành, pháo công thành,...

Khi bấm vào nút "Chỉ hiển thị các đơn vị đã cập nhật" ở góc dưới bên phải giao diện bản đồ, Giao diện bản đồ sẽ chỉ hiển thị các biểu tượng đơn vị đã thay đổi ở phiên bản hiện tại.

Bấm vào biểu tượng đơn vị đã được thay đổi ở phiên bản hiện tại (chẳng hạn như rồng ánh sáng) sẽ vào giao diện đổi đơn vị. Giao diện thay đổi sẽ hiển thị những thay đổi chi tiết của phiên bản hiện tại của đơn vị đó. Bấm vào nút giới thiệu để chuyển về giao diện giới thiệu.

Giao diện chia lane

Nhấp vào nút "Chuyển góc nhìn" ở góc dưới bên phải của giao diện chia lane để chuyển góc nhìn chiến trường (góc nhìn phe đỏ và phe xanh)

Nhấn vào biểu tượng vị trí trên đường để vào giao diện giới thiệu các lane

Danh sách tướng có thể được chuyển đổi trên giao diện giới thiệu lane và danh sách tướng sẽ hiển thị tất cả các tướng trong lane hiện tại (như trong hình, theo class chính), nhấn vào biểu tượng tướng trong danh sách sẽ chuyển đến giới thiệu tướng tương ứng chi tiết bên ngoài trò chơi.

Giao diện tiết tấu trận

Giao diện tiết tấu hiển thị các biểu tượng mốc thời gian chủ đạo.

Nhấp vào một điểm thời gian trên dòng thời gian để chuyển đổi biểu tượng sự kiện phát sinh ở các thời điểm khác nhau. Nhấp vào biểu tượng tiết tấu sự kiện để tham gia và xem phần giới thiệu các mốc sự kiện phát sinh trên chiến trường.

TƯƠNG TÁC TRI KỶ 2.0

Hiểu được nhu cầu của người chơi về việc tối ưu hóa trải nghiệm xã hội, bản cập nhật này đã tối ưu hóa hệ thống tri kỷ. Hy vọng mang đến cho mọi người trải nghiệm xã hội tốt hơn.

Giao diện xây dựng mối quan hệ mới cho phép bạn theo dõi những người bạn mà bạn có liên hệ thân thiết nhất.

Quy trình thiết lập hoàn toàn mới, mang tính nghi lễ hơn khi thiết lập mối quan hệ.

Đã thêm tiêu đề phụ mới để mang lại cho bạn một cái tên thân mật hơn

Lời nhắc mới cho bạn thân khi họ online, giúp việc tương tác với họ thuận tiện hơn.

Sau khi bạn thân vào phòng, biểu tượng mức độ thân mật của các bạn sẽ được hiển thị.

Khi tải vào trận, bạn và những người bạn thân của mình sẽ được hiển thị cạnh nhau.

Bạn có thể xem lịch sử đấu của bạn và những người bạn thân thuộc tương tác của mình.

CHẾ ĐỘ MỚI: LIÊN CHIÊU HỢP KÍCH

Liên chiêu hợp kích ra mắt khiến các tướng có thể tung 1 chiêu ra nhiều lần (giới hạn ở các chiêu gây sát thương chủ động)

Tung chiêu nhiều lần

Các chiêu gây sát thương chủ động sẽ có cơ hội được tung ra nhiều lần hoặc thậm chí gấp ba lần! Xác suất gây ra nhiều lần sẽ tăng theo cấp độ của chiêu.

Giảm hồi các kỹ năng phụ trợ

Để thích hợp với chiến trường khốc liệt mới, kỹ năng phụ trợ sẽ được giảm hồi chiêu 50%.

CÂN BẰNG TƯỚNG

Moren

Nội tại kéo dài thời gian hiệu ứng: 1.5 giây thành 2.5 giây, tăng song giáp từ 25+2/lv chuyển thành 26+1/lv.

Chiêu 1:

- Sát thương 50+8/lv + 0.75 công vật lý chuyển thành 75+15/lv + 0.75 công vật lý (chỉ phần công vật lý thêm mới có thể gây chí mạng).

- Bắn trúng giúp giảm hồi chiêu 0.5 giây chuyển thành giảm hồi 10%.

- Tầm bắn đòn đánh cường hóa từ 7m tăng lên 7.5m.

- Tỷ lệ hút máu từ 15% chuyển thành từ 15% đến 20%.

Năng lượng tiêu hao: Cố định 30 chuyển thành cố định 25.

Chiêu 2

- Giảm hồi chiêu: Từ 11 - 9 giảm còn 10 - 8.

- Năng lượng tiêu hao: 60+10/lv chuyển thành cố định 60.

Chiêu 3:

- Sát thương 250+75/lv + 0.6 công vật lý chuyển thành 250+125/lv +0.6 công vật lý

- Năng lượng tiêu hao: :120 - 150 đổi thành 100 - 130

- Làm chậm đổi thành tăng theo cấp chiêu cuối 30% - 40% - 50%

- Xóa đánh thường tăng 0 - 20% sát thương vật lý lên kẻ địch đứng trong trường điện từ.

Celica:

Tung chiêu 3 có thể lướt 1 đoạn ngắn

Kaine:

Chiêu 1:Sát thương 300+60 + 1.5 công vật lý thêm chuyển thành 275+55/lv + 1.35 công vật lý thêm.

Chiêu 2: Sát thương trảm sát (bộ phận ST gốc): 10%+2%/lv chuyển thành 10%+1%/lv

D’Arcy:

Chiêu 1: Giảm hồi chiêu: 9 - 7.5 giây chuyển thành cố định 7 giây.

Chiêu 3: Giảm hồi chiêu từ 45 giây - 35 giây chuyển thành 40 giây - 32 giây.

Ming:

Máu cơ bản: 3555 thành 3620.

Nội tại:

Hồi máu khi liên kết lên đồng đội:225(+30/Lv)(+0.225 công phép) → 240(+33/Lv)(+0.24 công phép)

Hồi máu bản thân:150(+20/Lv)(+0.15 công phép) → 240(+33/Lv)(+0.24 công phép)

Trúng mục tiêu không phải tướng được hồi ⅔ máu.

Roxie:

Khống chế của chiêu cuối chuyển thành hiệu ứng áp chế trong 1.5 giây.

Krizzix:

Tốc chạy cơ bản tăng từ 350 lên 360.

SỬA LỖI

- Đã sửa lỗi làm chậm quá mức khiến quái và lính không thể đứng vững

- Đã sửa lỗi thời gian tăng tốc chiêu cuối của Volkath không phù hợp với mô tả.

- Sửa lỗi hiện 2 vòng tròn định vị khi Dextra liên tục dùng chiêu 2 và 1

- Tối ưu hiển thị ST S1 của Fennik khiến thanh máu trên đỉnh đầu mục tiêu sẽ hiện ST dấu ấn bùng nổ trước

- Sửa lỗi S3 của Ishar khi tung ra ở rìa tường sẽ chặn đường đi

- Sửa lỗi hiển thị bảo hộ hạng bất thường

- Tối ưu hiển thị ST S1 của Fennik, hiện tại ở thanh máu trên đầu địch sẽ có dấu ấn báo hiệu trước sát thương nổ

- Sửa lỗi trên Iphone 15 mới hiển thị số bất thường trong giao diện KDA kết thúc trận

- Sửa lỗi dẫn đến bị giãn cách 5 phút khi lập phòng chơi nội bộ.

- Sửa lỗi khi đang trong phòng mà ấn vào hoạt họa của người chơi khác sẽ dẫn đến bất thường và không thể vào giao diện chọn tướng để đấu

Tin tức khác