MỞ BÁN TRANG PHỤC VEERA THIÊN NGA ĐEN

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán trang phục Veera Thiên nga đen

NỘI DUNG

Từ 00h 22/01 - 31/01/2021: Sở hữu trang phục Veera Thiên nga đen với mức giá đặc biệt 35 Quân Huy thay vì 99 Quân Huy

Sau đó trang phục Veera Thiên nga đen sẽ được bán trong shop với giá 99 Quân Huy

Tin tức khác