THÔNG BÁO BẢO TRÌ CHO PHIÊN BẢN THÀNH PHỐ LIÊN QUÂN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện tướng,

Với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng, Hội đồng Liên Quân Mobile sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống trong khoảng thời gian dự kiến từ 01h00 - 12h00 sáng ngày 01/12/2020.

Thời gian bảo trì:

Từ 01h00 - 12h00 sáng ngày 01/12/2020

Nội dung cập nhật:

• Chỉnh sửa tướng

• Làm lại toàn bộ hình ảnh và kỹ năng tướng Omega

• Làm lại bộ chiêu thức tướng Butterfly, Mganga, Toro

Tin tức khác