SỰ KIỆN QUẨY CÙNG RICHTER - ĐĂNG NHẬP NHẬN NGAY RICHTER DẠ HỘI

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Hôm nay Hội Đồng sẽ đem tới cho các bạn sự kiện hấp dẫn Đăng nhập giờ vàng nhận Richter Dạ Hội

THỜI GIAN

Từ ngày 14/11/2019 - 25/11/2019

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành đăng nhập vào Liên Quân trong mỗi ngày để thu thập 1 Huy Hiệu Tiệc Tùng.

Riêng 2 ngày cuối tuần 16 và 17/11, các Kiện Tướng sẽ nhận được 5 Huy hiệu Tiệc tùng

Huy Hiệu Tiệc Tùng được sử dụng để đổi lấy vật phẩm.

Số huy hiệu Vật phẩm
15 huy hiệu Trang phục Richter Dạ Hội
12 huy hiệu Thẻ thử trang phục Richter Dạ Hội 7 ngày
7 huy hiệu Thẻ thử trang phục Richter Dạ Hội 5 ngày
5 huy hiệu Thẻ thử trang phục Richter Dạ Hội 3 ngày
1 huy hiệu 30 Ruby

Tin tức khác