ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH 24 - NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước SSM 24 - Nhận nhiều phần quà hấp dẫn

NỘI DUNG

Gói Vượt cấp Sổ sứ mệnh mùa 24 đặt mua trước sẽ có giá 410 quân huy. Mở gói đặt trước các kiện tướng sẽ nhận được những phần quà dưới đây

- Huy hiệu đặt trước SSM 24

- Emote Wisp Chắc kèo

- Giấy vẽ bùa tuyệt sắc

Huy hiệu đặt trước SSM 24 dùng để đổi những phần quà dưới đây sau ngày 01.12

- Ảnh đại diện Sinestrea

- Điệu nhảy Valhein

- Khung viền động SSM 24

- Rương điểm sứ mệnh đặt trước mùa 24 (mở để nhận 2 ~ 40 cấp SSM 24)

THỜI GIAN

Từ 23h 25 - 30/11/2020

Tin tức khác