ĐỔI HUY HIỆU SẤM SÉT

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Đổi Huy hiệu Sấm Sét

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kiện Tướng có thể đổi huy hiệu Sấm Sét để nhận được những vật phẩm có giá trị:

ĐỔI TRANG PHỤC

Wisp Thỏ Siêu Quậy 399 Huy hiệu Sấm Sét
Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu 499 Huy hiệu Sấm Sét

Raz Siêu Việt

229 Huy hiệu Sấm Sét
Valhein Vũ Khí Tối Thượng 169 Huy hiệu Sấm Sét
Omen Đao Phủ Tận Thế 229 Huy hiệu Sấm Sét
Lauriel Thánh Quang Sứ 229 Huy hiệu Sấm Sét
Baldum Liệt Hỏa Dung Nham 119 Huy hiệu Sấm Sét
Richter Thống Soái Kháng Chiến 199 Huy hiệu Sấm Sét
Capheny Thần Tượng Âm Nhạc 199 Huy hiệu Sấm Sét
Alice Bé Gấu Tuyết 79 Huy hiệu Sấm Sét
Sephera Chiêm Tinh Gia 115 Huy hiệu Sấm Sét
Thorne Giả Kim Thuật Sư 115 Huy hiệu Sấm Sét
Mganga Pháp Sư Mèo 115 Huy hiệu Sấm Sét
Kriknak ST.L - 162 115 Huy hiệu Sấm Sét
Aleister Siêu Sao Bóng Rổ 85 Huy hiệu Sấm Sét
Taara Hồng Môn Đường Chủ 79 Huy hiệu Sấm Sét
Ishar Tiểu Thư Kẹo Ngọt 79 Huy hiệu Sấm Sét
Aleister Quỷ Soái Nguyệt Tộc 115 Huy hiệu Sấm Sét
The Joker Vua Hề 79 Huy hiệu Sấm Sét
Errol Diệt Nguyệt Tiên Phong 115 Huy hiệu Sấm Sét
Zill Dung Nham 79 Huy hiệu Sấm Sét
Enzo Chiến Binh Trăng Khuyết 115 Huy hiệu Sấm Sét
Zata Tư Lệnh Viễn Chinh 28 Huy hiệu Sấm Sét
Annette Nữ Quản Ga 28 Huy hiệu Sấm Sét
Wonder Woman Thế Chiến 28 Huy hiệu Sấm Sét
Ishar Giấc Mơ Ngọt Ngào 42 Huy hiệu Sấm Sét
Paine Khúc Nhạc Tử Vong 28 Huy hiệu Sấm Sét
Qi Tiểu Long 28 Huy hiệu Sấm Sét
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng 28 Huy hiệu Sấm Sét
Rouie Sứ Giả Vũ Trụ 28 Huy hiệu Sấm Sét
Y'Bneth Hạt Trưởng Kiểm Lâm 28 Huy hiệu Sấm Sét

ĐỔI EMOTE VÀ CÁC VẬT PHẨM

Emote Tulen Khẩu Trang 14 Huy hiệu Sấm Sét
Emote Cho tôi vàoooo 12 Huy hiệu Sấm Sét
Điệu nhảy Ryoma 10 Huy hiệu Sấm Sét
Điệu nhảy Elsu 8 Huy hiệu Sấm Sét
Thẻ đổi tên 27 Huy hiệu Sấm Sét
Giấy vẽ bùa S x5 9 Huy hiệu Sấm Sét
Mảnh Ngọc x200 4 Huy hiệu Sấm Sét

THỜI GIAN

Từ ngày 01 - 31/8/2021

Tin tức khác