GIẢM GIÁ COMBO 50 GIẤY VẼ BÙA S TỚI 34%

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng ưu đãi: Giảm giá combo 50 giấy vẽ bùa S

NỘI DUNG

Combo 50 giấy vẽ bùa S sẽ chỉ có giá 198 quân huy thay vì 300 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 16 - 19/9

Tin tức khác