Sự kiện Lauriel Thứ nguyên vệ thần trở lại

Viết bởi NamKun

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin đặc biệt gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Giai Điệu Vệ Thần
NỘI DUNG

Thời gian sự kiện: từ ngày 09/04 - 30/04/2024

Khi tham gia vào sự kiện, các bạn có thể chọn quay 1 lần với giá 16 QH hoặc 20 lần chỉ với 299 QH, cơ hội tích âm lượng và các vật phẩm khác bao gồm: Tướng vĩnh viễn, Trang phục vĩnh viễn, Thẻ thử tướng, Thẻ thử trang phục,..

Mỗi vật phẩm mở được sẽ chuyển đến Túi đồ tạm thời trên trang sự kiện, bấm nút "Túi đồ" để kiểm tra. Bạn có thể lựa chọn "Nhận vật phẩm" để nhận các vật phẩm mong muốn về hòm thư, hoặc sử dụng 3 Vật phẩm không mong muốn để đổi 1 lượt chơi miễn phí.

Mỗi lượt quay sẽ ra 1 phần thưởng và có cơ hội tích âm lượng, và nhận nốt nhạc tương ứng với các mốc phần thưởng:

Giấy tuyệt sắc x1

Nút hiệu ứng Lauriel thứ nguyên

Điệu nhảy Lauriel Thứ nguyên

Hoạt hoạ Lauriel Thứ nguyên

Trang phục Lauriel Thứ nguyên vệ thần

Nếu may mắn, bạn có thể nhận trực tiếp Lauriel Thứ nguyên vệ thần và bỏ qua các mốc tích luỹ khác!

Tích đầy thanh âm lượng bạn chắc chắn nhận được hết 5 phần thưởng trên.

LƯU Ý

Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi thành lượt chơi miễn phí trước khi sự kiện kết thúc.

Bạn có thể dùng Lượt chơi miễn phí mỗi 24h; Lượt miễn phí chỉ có thể quay từng lượt một

Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"

Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác