MỞ BÁN RƯƠNG 8 QUÂN HUY - NHẬN NGAY TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC VĨNH VIỄN CHỈ TỪ 8 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương 8 quân huy. Chỉ với 8 quân huy, các Kiện Tướng sẽ có cơ hội sở hữu rất nhiều tướng và trang phục.

NỘI DUNG

Khi mở Rương 8 quân huy, các Kiện Tướng sẽ nhận được hai trong các vật phẩm dưới đây - vì có một món chắc chắn rơi

Huy hiệu số 8 (chắc chắn rơi)

Chọn một trong bốn trang phục vĩnh viễn dưới đây

Joker Trò đùa tử vong / Krixi Công chúa bướm / Gildur Phượt thủ / Skud Sơn tặc

Chọn một trong bốn tướng vĩnh viễn dưới đây

Joker / Krixi / Gildur/ Skud

Chọn một combo thẻ thử tướng và trang phục 1 ngày của những vị tướng trên

Huy hiệu số 8

Rương mảnh tướng

Rương mảnh trang phục

Ruby

Khi sở hữu Huy hiệu số 8, các Kiện Tướng có thể đổi được những vật phẩm sau:

Vật phẩm Số huy hiệu cần
Tướng Joker 45
Tướng Skud 26
Trang phục Joker Trò đùa tử vong 18
Trang phục Skud Sơn tặc 15
Trang phục Gildur Phượt thủ 22
Trang phục Krixi Công chúa bướm 26

THỜI GIAN

Từ 09 đến 11/12/2018

Tin tức khác