MỞ BÁN RƯƠNG ĐÁ TIẾN HOÁ - NHẬN 20 VIÊN ĐÁ CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương đá tiến hoá. Chỉ với 15 quân huy, các Kiện Tướng sẽ có cơ hội trúng tới 20 viên đá tiến hoá, tiến lại gần thêm một bước tới Nakroth Siêu Việt.

NỘI DUNG

Khi mở Rương đá tiến hoá, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau

Đá tiến hoá (1 ~ 20) viên

Thẻ giảm giá 100 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2018

Tin tức khác