MỞ BÁN RƯƠNG ĐÁ TIẾN HÓA NAKROTH

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương đá tiến hóa Nakroth

NỘI DUNG

Rương đá tiến hóa Nakroth bao gồm các vật phẩm:

Đá tiến hóa Nakroth x100

Đá tiến hóa Nakroth x10

Đá tiến hóa Nakroth x2

Đá tiến hóa Nakroth x1

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 16/05

Tin tức khác