MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY VẼ BÙA S - CƠ HỘI NHẬN 500 GIẤY VẼ BÙA S CHỈ VỚI 24 QUÂN HUY

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương giấy vẽ bùa S

NỘI DUNG

Rương giấy vẽ bùa S chứa ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Giấy vẽ bùa S x500

Giấy vẽ bùa S x20

Giấy vẽ bùa S x10

Giấy vẽ bùa S x5

THỜI GIAN

Từ 10/04 - 14/04

Tin tức khác