Mở bán Rương Hayate - Chiến Binh Trăng Khuyết

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Hayate - Chiến Binh Trăng Khuyết

NỘI DUNG

Khi mở Rương Hayate - Chiến Binh Trăng Khuyết, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Hayate Chiến binh trăng khuyết

Huy hiệu Vui Vẻ x10

Huy hiệu Vui Vẻ x2

Huy hiệu Vui Vẻ x1

THỜI GIAN

Từ ngày 25 - 28/06/2022

Tin tức khác